Θερμανση & καπνοδόχος Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θέρμανσης είναι και ο καπνοδόχος (καμινάδα). Αναφερόμαστε...